Här hittar du svar på de flesta frågor

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller Sparhem och de tjänster
vi förmedlar. Om någon fråga ej finns med kan du skicka in den direkt till vår
kundtjänst här så lovar vi att återkomma med svar snarast.

Måste jag ha en bilförsäkring?

Ja, i alla fall minst en trafikförsäkring. Enligt Trafikskadelagen är du skyldig att ha en trafikförsäkring för varje fordon som du är registrerad ägare till enligt Centrala Bilregistret. Att försumma sin trafikförsäkringsplikt kostar för närvarande (december 2011) 105 kr per dag som ditt fordon är oförsäkrat.k Denna avgift tas ut av Trafikförsäkringsföreningen, TFF, som är en statlig organisation. En trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag kostar ca 5-20 kr per dag, så det är jämförelsevis väldigt dyrt att inte försäkra bilen i tid.

Kan jag nyttja den tidigare ägarens försäkring när jag köper en begagnad bil?

Nej. Enligt trafikskadelagen måste fordonets ägare köpa trafikförsäkring på bilen från samma dag som man registreras som ägare till fordonet i Bilregistret. Du kan aldrig nyttja en tidigare ägares försäkring så snart du registrerats som ny ägare till fordonet.

Kan jag som fordonsägare göra något för att få så liten premieskatt som möjligt?

Ja. Du kan inte påverka själva skattesatsen, men du kan jämföra hur stor del av det totala priset (om du har en halv- eller helförsäkring) som utgörs av trafikförsäkringspremien. Ju mindre del av priset som utgörs av trafikförsäkring, desto mindre blir effekten av skatten, som beräknas procentuellt utifrån trafikförsäkringspremien. Tala med din försäkringsrådgivare, som kan hjälpa dig att reda ut begreppen.

Vad är det för skillnad på halv- och helförsäkring?

En halvförsäkring innehåller en trafikförsäkring och en delkaskoförsäkring. En helförsäkring innehåller trafik och delkasko, men också en vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring täcker skador som du vållar din egen bil, till exempel kollision med annat fordon eller djur. Även skador vid singelolycka och uppsåtlig skadegörelse på bilen täcks normalt enbart av vagnskadeförsäkringen.

Varför får unga förare så högt pris?

En försäkringspremie ska motsvara den risk för skadekostnad man utgör, och enligt statistiken råkar yngre förare ut för skador oftare än äldre förare.

Kan jag försäkra bilen på en släkting istället för mig själv?

Nej, inte om du är huvudsaklig brukare till fordonet. Endast den registrerade ägaren till fordonet kan stå som försäkringstagare. Om du skriver över ägandet på en närstående och försäkrar fordonet på denna person, kan ersättningen vid en eventuell skada sättas ned eller helt utebli om denna person inte är den huvudsakliga brukaren av fordonet. Detta beror på att man inte betalat in rätt pris för den risk som faktiskt funnits, och därmed lämnat en oriktig uppgift. Vid en skada kan försäkringsbolaget göra en undersökning av fordonets bruk.

Hur hög är självrisken vid krock med djur/vilt?

Skador på den egna bilen som inte ersätts av annan förares försäkring, kan ersättas av din vagnskadeförsäkring, om villkoren uppfylls. Självrisken är då lika med vagnskadesjälvrisken. Hos de flesta försäkringsbolag kan du köpa en tilläggsförsäkring som heter Självriskreducering vid viltkollision. Detta tillägg ingår ofta i ett större tilläggspaket vars namn varierar mellan olika bolag, exempelvis bilplus/bilextra/bilallrisk. Detta tilläggspaket brukar kosta ca 400-500 kr per fordon och år. Med detta paket slipper man självrisken vid viltkollision och uppsåtlig skadegörelse på fordonet. Hos vissa bolag ingår självriskreducering vid viltkollision i helförsäkringen redan från början. Prata med din försäkringsrådgivare och red ut vad som gäller för just ditt bolag och dina förutsättningar. Alla som kör bil utanför storstadsområden löper större eller mindre risk för viltolycka.

Vad avgör hur högt pris jag får betala för bilförsäkringen?

Det är ett antal faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset. Några av dessa premiegrundande faktorer är: Var du bor, vem du är, när du tog körkort, din skadefrihet, bilens klassning, stöldbegärligheten och marknadsvärdet, hur långt du kör per år, och hur du parkerar bilen nattetid.

Stäng Flera andra personer letar efter bättre just nu!
support

Vill du ha hjälp av en rådgivare?

Ring 08-791 00 91 eller mejla på support@sparhem.se