Här hittar du svar på de flesta frågor

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller Sparhem och de tjänster
vi förmedlar. Om någon fråga ej finns med kan du skicka in den direkt till vår
kundtjänst här så lovar vi att återkomma med svar snarast.

Måste jag ha en hemförsäkring?

Nej, inte enligt lag. Men de allra flesta svenskar (ca 90% enligt flera källor) omfattas av en privat hemförsäkring. Många tror att hemförsäkring bara ersätter egendomsskador som stöld av dina saker eller brand. Men hemförsäkring innehåller många andra viktiga moment, som juridiskt skydd(ansvar, rättskydd) och personskadeskydd (reseskydd, rån- och överfallsskydd).

Hur mycket ska jag ha i lösöresbelopp?

Du väljer själv försäkringsbelopp för din lösa egendom inom hemförsäkringen. Det belopp du väljer skall motsvara marknadsvärdet av de möbler, apparater och kläder som du vill försäkra, det vill säga hela ditt lösa bohag. Det är viktigt att du väljer rätt belopp. Om du är överförsäkrad betalar du för högt pris i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om du är underförsäkradriskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador.

Hur påverkar försäkringsbeloppet för lösöre priset?

Ett högre valt lösöresbelopp i försäkringen ger ett högre pris. Om du underförsäkrar ditt lösöre får du nedsatt ersättning även vid mindre skador. Välj därför alltid ett lösöre som motsvarar marknadsvärdet på all din lösa egendom.

Täcker min hemförsäkring skador som jag själv åstadkommit?

Det beror på vilken typ av skador, och hur skadan uppkommit. Hos de flesta försäkringsbolag måste man köpa en tilläggsförsäkringsom heter allrisk/drulleförsäkring, för att få ersättning för dessa typer av skador. Denna täcker skador som uppkommer om du till exempel tappar en dyr tv-apparat i golvet, spiller kaffe på datorn, välter en dyr vas, och så vidare.

Vad avgör hur högt priset blir för min hemförsäkring?

Ett antal faktorer spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed priset för din hemförsäkring. Några av dessa faktorer är: Var och ibland hur stort du bor, hur stort lösöresvärde du försäkrar och de eventuella tilläggsförsäkringar du väljer.

Stäng Flera andra personer letar efter bättre just nu!
support

Vill du ha hjälp av en rådgivare?

Ring 08-791 00 91 eller mejla på support@sparhem.se