Här hittar du svar på de flesta frågor

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller Sparhem och de tjänster
vi förmedlar. Om någon fråga ej finns med kan du skicka in den direkt till vår
kundtjänst här så lovar vi att återkomma med svar snarast.

Vad kan jag låna till?

Du kan låna till vad du vill! Du kan t.ex. låna pengar för att lösa andra dyrare lån och krediter, för att renovera köket hemma eller för att köpa en bil, en båt eller en ny TV.

Vilken ränta kommer jag få?

Fördelen med att använda dig av vår partner MyLoan är att du får svar från flera långivare på samma gång. Räntan sätts individuellt baserat på långivarnas bedömning av din förmåga att betala framtida räntor och amorteringar.

Är räntan fast eller rörlig?

Räntan på samtliga privatlån är rörlig.

När får jag pengarna?

När du skickat in ett undertecknat skuldebrev har du normalt pengarna på ditt konto inom tre bankdagar. Hela processen från det att du gjort en ansökan tills du har pengarna på kontot, om lånet blir beviljat, tar i vanliga fall under två veckor.

Hur mycket kan jag låna?

Myloans olika långivare erbjuder lån på mellan 10 000 och 500 000 kr. För att få reda på hur mycket just du kan låna behöver du skicka in en ansökan och genomgå en kreditprövning hos långivarna. De behöver veta hur din ekonomiska situation ser ut för att kunna bedöma din framtida förmåga att betala din månadskostnad, d.v.s. räntor och amorteringar på ditt lån. Två fördelar med att göra en ansökan via vår partner MyLoan är att det endast tas en kreditupplysning på dig och att du ansöker till flera långivare samtidigt. Hur långivarna bedömer din kreditvärdighet skiljer sig åt, vilket gör att olika långivare kan bevilja olika belopp med olika villkor.

Hur får jag pengarna?

Pengarna betalas ut till det konto du anger i skuldebrevet, alternativt betalas de ut via en utbetalningsavi som skickas hem till dig.

Hur lång återbetalningstid får jag?

Återbetalningstiden varierar mellan långivarna och kan vara mellan 2 till 12 år. Vill du ha en låg månadskostnad bör du välja en lång återbetalningstid.

Kan jag lösa mitt låna när jag vill?

Ja, du kan lösa hela din resterande restskuld genom en så kallad förtidsinlösen när du vill, utan extra kostnader.

Kan jag göra extra avbetalningar på mitt lån när jag vill?

Ja, du kan göra så kallade extraamorteringar på ditt lån när du vill, utan extra kostnader.

Kan jag låna trots att jag har en betalningsanmärkning eller en skuld till Kronofogden?

Om du har betalningsanmärkningar, vänligen kontakta vår partner Myloan per telefon på 08-51 000 050.

Vad är en medlåntagare?

Det är en person du delar ansvaret för ett lån med. Låntagarens och medlåntagarens betalningsansvar är solidariskt gentemot långivaren.

Vad är rak amortering?

Ett lån med rak amortering återbetalas med ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Därutöver betalas ränta som beräknas på den aktuella skulden. Efter hand som man betalar tillbaka minskar lånebeloppet och därmed också räntekostnaden. Det innebär att den totala månadskostnaden sjunker under lånets löptid.

Vad är annuitetslån?

Ett annuitetslån betalas med samma belopp (annuitet) vid varje betalningstillfälle. Månadskostnaden, som innehåller både ränta och amortering, är alltså densamma under lånets löptid. I början av löptiden består månadskostnaden av en större del ränta och i slutet av löptiden en mindre.

Kan jag låna pengar om jag är pensionär?

Ja. Den månadsinkomst du ska ange i ditt ansökningsformulär är din pension före skatt.

Jag delar mitt boende med min partner, vad ska jag ange som boendekostnad?

Du ska ange den del av boendekostnaden du står för, t ex om du delar boende och står för halva kostnaden så är det den du ska ange.

Vad är låneskydd?

Ett låneskydd är en sorts försäkring som ger dig ett extra skydd när du lånar pengar. Försäkringen hjälper dig vanligen med återbetalning av ditt lån om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, sjukhusvistelse eller blir helt arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom.

Vad är en trygghetsförsäkring?

Redo Trygghetsförsäkring är en form av kostnadsförsäkring som förmedlas via vår partner MyLoan och där Gjensidige Försäkring är försäkringsgivare. Du väljer själv vilken ersättning som ska utgå (mellan 2 000 kr och 10 000 kr) per månad om du blir helt arbetsoförmögen p.g.a. olycksfall eller sjukdom eller om du blir drabbad av ofrivillig arbetslöshet. Ersättningen ska användas för att täcka de löpande kostnader du har, som t.ex. månadskostnaden för ditt lån, abonnemangsavgifter för TV och telefoni, bostadsrättsavgift eller andra löpande månadskostnader du har. Läs mer och se fullständiga villkor för Redo Trygghetsförsäkring här

Stäng Flera andra personer letar efter bättre just nu!
support

Vill du ha hjälp av en rådgivare?

Ring 08-791 00 91 eller mejla på support@sparhem.se