Här hittar du svar på de flesta frågor

Här hittar du svar på de flesta frågor som gäller Sparhem och de tjänster
vi förmedlar. Om någon fråga ej finns med kan du skicka in den direkt till vår
kundtjänst här så lovar vi att återkomma med svar snarast.

Ingår skador från snötryck i min villaförsäkring?

Generellt täcker försäkringen snötryck förutsatt att du följt normala aktsamhetskrav. Ni bör själva ta bort så mycket snö som möjligt och minimera risken för skador. Kontrollera alltid vad som gäller i ditt försäkringsbolag då försäkringens omfattning kan variera något.

Jag har fått något slags läckage i mitt badrum, kan min försäkring hjälpa mig?

Läckagemomentet i en fastighetsförsäkring täcker skador som uppstår på grund av läckage, det som skadas av den utströmmande vätskan. Med vätska menas sådan som kommer från hushållsmaskiner och fast installerade vattenledningssystem. Däremot ersätts inte skadorna på den läckande anordningen, eller den förlorade vätskan som runnit ut.

Vad är det som avgör vilket pris jag får betala för villaförsäkringen?

Det är ett antal premiegrundande faktorer som spelar in för att försäkringsbolagen ska kunna bedöma risken och därmed din premie. Några av dessa faktorer är: husets storlek och var i Sverige fastigheten ligger, hur många våtutrymmen byggnaden har, vilken hustyp det är, och hur många och hur stora extra byggnader som finns på tomten.

Stäng Flera andra personer letar efter bättre just nu!
support

Vill du ha hjälp av en rådgivare?

Ring 08-791 00 91 eller mejla på support@sparhem.se