Sparhem hjälper dig sänka dina boendekostnader

Om oss

Sparhem Sweden är ett privatägt bolag med målsättningen att hjälpa svenska folket att sänka sina boendekostnader med 20-25% per år. Vår vision är att bli bästa kompis till dig som äger ditt boende. Våra ledord är ärlighet, lyhördhet, seriositet, snabbhet och personlighet med landets bästa kundservice.

Integritetspolicy

GDPR

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge
De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen
Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Pelle Lindberg (personuppgiftsombud)
Telefon: 070-5717442
E-post: pelle@millerspath.com

Millerspath AB (personuppgiftsansvarig)

Organisationsnummer: 556770-8804
Box 10022
181 10 Lidingö

Stäng Flera andra personer letar efter bättre just nu!
support

Vill du ha hjälp av en rådgivare?

Ring 08-791 00 91 eller mejla på support@sparhem.se